”Eleverna segregeras – oavsett procenten.” Debattartikel 1 september, Aftonbladet.


1 september, 2016

Enligt SVT Nyheter kommer Ilmar Reepalus utredning att föreslå att vinsterna i de privata välfärdsföretagen ska begränsas till åtta procent av investerat kapital. Om den procentsatsen blir verklighet kommer den inte att betyda något avgörande för de stora skolkoncernerna utan de kan fortsätta som förut.
Det spelar heller ingen större roll om vinstbegräsningen hamnar på fyra, sex eller åtta procent. De stora koncernerna och skolaktiebolagen kan lätt anpassa sin verksamhet så att de håller sig inom riktlinjerna med hjälp av kreativ bokföring och att dela upp verksamheten på olika bolag.
Det är inte frågan om vinstens storlek som är den viktiga när det gäller skolaktiebolagen utan det stora problemet är de effekter som skolaktiebolagen för med sig på hela skolsystemet.För att få ihop sina vinster måste aktiebolagen ha låg lärartäthet och det kräver i sin tur ett positivt segregerat elevurval. Utan det positiva elevurvalet är det omöjligt att få goda resultat med låg lärartäthet. Hela affärsidén bygger på segregation.
Och om det sker en positiv elevsegregation till aktiebolagsskolorna är utvecklingen den motsatta i de kommunala skolorna. Skolorna i Sverige blir alltmer segregerade ju fler aktiebolagsskolor som finns. Skolsverige dras isär med mycket negativa konsekvenser för hela samhället.
Med aktiebolagen har skolan dessutom fått en rad andra negativa effekter. Med jämna mellanrum avslöjas att oseriösa skolhuvudmän och skojare driver skolor. Varje år går några skolor i konkurs med mycket allvarliga följder för eleverna. Stora summor läggs också varje år på marknadsföring i stället för att gå till elevernas undervisning.
När ett skolaktiebolag använder de pengar som är avsedda för elevernas undervisning till vinster, mycket höga chefslöner, pensionsavsättningar eller annat som tillfaller ledningar och ägare, lurar de eleverna på undervisning. Alltför många elever får inte det stöd eller den specialundervisning de behöver och som de har rätt till.
De stora förlorarna på skolaktiebolagen är eleverna. Skolsegregationen, konkurserna, oseriösa skolhuvudmän, låg lärartäthet, brist på stöd och specialundervisning, allt bidrar till sänkt kvalitet i den svenska skolan.
Inget annat land har haft en så brant nedåtgående kurva i de jämförande internationella studierna, PISA, Timms med flera, som Sverige har haft. Inget annat land har heller tillåtit att aktiebolag driver grund- och gymnasieskolor. Här finns ett samband, skolaktiebolagen bidrar till den negativa utvecklingen.
Nu vet vi inte vilka andra förslag som kan komma i Reepalus utredning och vi vet inte vad regeringen sedan föreslår. Olika företrädare för regeringen har uttalat sig i skarpa ordalag mot oseriösa skolhuvudmän och Stefan Löfven var mycket kritisk till Academedias börsintroduktion.
Det är uttalanden som förpliktar. Ska den negativa utvecklingen för Sveriges skolor kunna vändas måste det till skarpa förslag som sätter elevernas rätt till en bra undervisning före skolbolagens rätt att tjäna pengar. Det som behövs är inga fastställda procenttal för hur stora vinsterna får vara utan vad som krävs är förslag som förmår bryta dagens utveckling där aktiebolagen tillåts segregera sönder och sänka den svenska skolan.

Sten Svensson, utredare Katalys
Daniel Suhonen, chef vid fackliga idéinstitutet Katalys
Läs debattartikeln här: http://www.aftonbladet.se/debatt/article23436277.ab


Katalys på sociala medier

        

Missa inte exklusiva erbjudanden och inbjudningar till spännande evenemang – börja prenumerera på Katalys nyhetsbrev!

Genom att anmäla dig till nyhetsbrevet godkänner du vår personuppgiftspolicy