”Låg kvalitet i aktiebolagsskolorna.” Replik 8 november, Dagens Nyheter.


8 november, 2016

Alliansledarna talar om kvalitet, men skärskådar man aktiebolagsskolorna finner man att de kännetecknas av en rad faktorer som visar på låg kvalitet. De har låg lärartäthet, låg andel behöriga lärare, få speciallärare, liten elevvårdsresurs, få eller inga specialsalar och minimala eller inga skolbibliotek.
Dessutom skapar skolbolagen segregation och det sänker kvaliteten i hela skolsystemet. Aktiebolagen är tvungna att ha ett positivt segregerat elevurval om de ska kunna göra vinst. Endast med en hög andel elever med välutbildade och skolintresserade föräldrar kan aktiebolagen ha låg lärartäthet och ändå få verksamheten att fungera.
Bara det faktum att hundratals miljoner kronor per år tas från elevernas undervisning och förs över till vinster i aktiebolagen visar att vinstdrivna aktiebolag sänker kvaliteten. Ingen kan hävda att dessa pengar inte behövs i skolan.
Att begränsa vinsterna i ett aktiebolag är ingen lätt sak och möjligheterna att kringgå de regler som kan komma att införas är mycket stora. De stora koncernerna har stora möjligheter att via kreativ bokföring och dotterbolag uppfylla alla de krav som kan komma att ställas. Än svårare lär det bli att få en majoritet i riksdagen som stöder Reepalus förslag som presenteras i detalj i dag, 8 november.
De borgerliga partierna har tvingats erkänna att det finns en rad problem med dagens marknadsutsatta välfärd men de är fortfarande övertygade om systemets förträfflighet. De säger sig vilja ha bort de negativa yttringarna men i själva verket är det vinstdebatten de vill städa undan.
Efter en rad skandaler de senaste åren är väljarna mycket negativa till vinster i välfärden. Risken för de borgerliga partierna är att de lever kvar i en svunnen tid då privatiseringen av välfärden var en vinnarfråga, men den har blivit ett sänke.
Borgerligheten har en chans att ta ett steg i rätt riktning nu när det finns ett förslag som inte ifrågasätter att ägarna har rätt att göra vinst på det egna kapitalet. Dessutom brukar de borgerliga partierna framhålla att man ska hushålla väl med skattebetalarnas pengar, nu kan de visa det.
Ett problem är att allianspartierna vill införa en rad kontroller och sanktioner riktade till hela skolsektorn, både till de kommunala och de fristående skolorna. De tror att kvalitet kan förbättras genom skärpta kontrollinsatser. Dessutom har kontroller och sanktioner prövats under lång tid utan att det har förbättrat kvaliteten i skolan. Det finns till och med tecken på att de kraftigt utbyggda kontrollsystemen bidrar till att sänka kvaliteten. Mer inspektioner i totalsegregerade skolor hjälper ingen, istället gäller det att åtgärda det som orsakar skolans segregation och kvalitetssänkning och det är aktiebolagen.
Sverige har gått unikt långt med att låta marknadskrafterna styra skola och välfärd. För att i grunden komma tillrätta med dessa problem borde aktiebolagen i välfärden avvecklas men i avvaktan kan man ta ett steg på vägen. Reepalus utredning ger många goda förslag men de borgerliga partiledarna visar sig inte ha någon vilja att nå en vinstbegränsning. Om detta inte bara är en spelöppning utan ett slutbud, bör regeringen och Vänsterpartiet avvisa detta och ta strid för en vinstfri välfärd.
Daniel Suhonen, chef vid fackliga idéinstitutet Katalys
Sten Svensson, utredare Katalys och medlem av Nätverket för en likvärdig skola
Länk till debattartikel: http://www.dn.se/debatt/repliker/lag-kvalitet-i-aktiebolagsskolorna/


Katalys på sociala medier

        

Missa inte exklusiva erbjudanden och inbjudningar till spännande evenemang – börja prenumerera på Katalys nyhetsbrev!

Genom att anmäla dig till nyhetsbrevet godkänner du vår personuppgiftspolicy