”Likvärdig skola kan inte styras av marknadskrafter.” Replik 5 december, Dagens Nyheter.


5 december, 2016

Johan Wennström från Institutet för Näringslivsforskning (IFN) pekar på ett antal orsaker bakom dagens betygsinflation. Det var när de centralt fastlagda kursplanerna togs bort i 1990-talets läroplan och när de relativa betygen med dess koppling till de centrala proven, avskaffades som betygsinflationen tog fart. Dessa två förändringar genomfördes samtidigt som skolorna skulle konkurrera om eleverna.
Det stämmer, 1990-talets extrema marknadsliberala skolreformer i kombination med en mycket långtgående decentralisering och nytt betygssystem öppnade för betygsinflationen. Enligt Johan Wennström hade dessa brister kunnat dämpas eller förhindras om den borgerliga regeringen varit mer noggrann i sina förberedelser vid friskolereformen 1992.
Johan Wennström tror att man tämligen enkelt kan rätta till dessa brister och få stopp på betygsinflationen: ”Genom att göra kunskapsinnehållet i skolan enhetligt och knyta betyg till nationella prov som rättas externt blir det inte längre möjligt att konkurrera med betyg i stället för kunskaper.”
Mer enhetligt kunskapsinnehåll finns redan i och med läroplanen från 2011. Men det kanske inte räcker för Wennström utan det ska vara detaljerade listor på kunskapsinnehåll?
Enligt Johan Wennerström är det inget fel på systemet med en marknadsstyrd skola men det behöver övervakas och kontrolleras mera noggrant för att få bort avarterna.
Det är det gamla vanliga receptet. Med nationella kvalitetskrav, kontroller, övervakning, inspektioner och sanktioner ska marknadens alla negativa effekter kunna undvikas. Att det är fel på själva idén, att marknadsutsätta skolan och konkurrera om eleverna, den tanken finns inte.
I dag när konkurrens om eleverna bokstavligt talat, betyder liv eller död för en skola, tjänar alla kortsiktigt på att betygen höjs. Eleverna kan komma in på eftertraktade utbildningar, föräldrarna blir nöjda, lärarna kan få högre löner, skolledarna kan locka fler elever till skolan vilket är positivt även för skolledarnas löneutveckling och privata skolhuvudmän kan höja sina vinster. Höga snittbetyg är guld värt i en skolas marknadsföring. De fungerar som en magnet för att locka till sig elever och det innebär reda pengar.
Dessa starka incitament stoppas inte av centralt rättade prov. Det kan kanske bromsa betygsinflationen något men det kommer inte att stoppa den. Ska man få bukt med betygsinflationen och alla de andra skadeverkningarna som marknaden fört med sig måste hela systemet med skolpeng, skolaktiebolag med mera avskaffas. En demokratisk och likvärdig skola kan inte styras av marknadskrafterna.
Daniel Suhonen, chef vid fackliga idéinstitutet Katalys
Sten Svensson, utredare Katalys och medlem av Nätverket för en likvärdig skola
Länk till debattartikel: http://www.dn.se/debatt/repliker/likvardig-skola-kan-inte-styras-av-marknadskrafter/


Katalys på sociala medier

        

Missa inte exklusiva erbjudanden och inbjudningar till spännande evenemang – börja prenumerera på Katalys nyhetsbrev!

Genom att anmäla dig till nyhetsbrevet godkänner du vår personuppgiftspolicy