”Marknadsstyrningen är huvudorsaken.” Debattartikel 15 oktober.


15 oktober, 2015

Bo Jansson, ordförande för LR och Michael Svensson, Moderaterna, vill stärka likvärdigheten i den svenska skolan. Men frågan är varför de båda skribenterna snävar in debatten till att enbart handla om kommunernas ansvar. Förvisso finns det stora brister i många kommuners skolpolitik men de är bara en av de ansvariga parterna. Att debattörerna helt fokuserar på kommunerna är märkligt eftersom det inte har uppstått några stora klyftor mellan kommunerna sedan kommunaliseringen. I rapporten ”Likvärdig utbildning i svensk grundskola”, som kom 2012, skriver Skolverket:

”Kommunanalysen visar att skillnaderna mellan kommuner är relativt oförändrad under större delen av den studerade perioden…”

Skolverkets analys är att det de ökande skillnaderna mellan skolor inom samma kommun som är det anmärkningsvärda och oroande.

Vad beror då de ökade skillnaderna inom kommunerna på och vem har ansvaret för dem? Svaret är att de har uppstått som en följd av de statliga beslut som togs i början av 90-talet. Det är besluten om det fria valet av skola, systemet med skolpeng, systemet med fristående skolor och att det blev tillåtet för aktiebolag att driva skolor som tillsammans effektivt driver fram dessa skillnader mellan skolor. Det är i de kommuner där de fristående skolorna har etablerat sig på bred front som skillnaderna har uppstått. I kommuner utan fristående skolor är skillnaderna fortfarande små.

Kan kommunerna göra något åt den utvecklingen? Ja i en del kommuner har blåst på i segregerande riktning bland annat med olagliga avknoppningar av kommunala skolor. Men i de flesta kommuner har privatiseringen rullat på oavsett vad kommunen har gjort. Där det har varit lönsamt att etablera nya fristående skolor, där har skolaktiebolagen startat skolor. Det är staten som ger tillstånden och det är marknaden och skolföretagen som bestämmer var skolorna ska ligga och vilka elever som ska gå i dem. Kommunerna kan bara titta på när marknadskrafterna styr mot ökad segregation.
Staten har således redan i dag huvudansvaret för utvecklingen mot de ökade skillnaderna som vi kan se i skolan. Det statliga ansvaret har dessutom förstärkts genom alla de skolbeslut som den borgerliga alliansen tog under sina åtta år vid makten.

Vad ska staten då göra om den får ännu mer makt, så som Jansson och Svensson vill? De skriver att de vill stärka skolans likvärdighet på ett djärvt och modernt sätt och de vill ha en ny finansierings- och ansvarsmodell. Jaha, det låter ju bra, men vad innebär det?

Vill de göra något åt marknadsstyrningen av skolan, den kraft som är huvudorsak till skolans problem? Förmodligen inte eftersom det inte står ett ord om dessa frågor i debattartikeln. Skolans privatisering är ju dessutom en av moderaternas hjärtefrågor.
Så frågan kvarstår, er ambition att öka likvärdigheten är mycket bra men hur ska det gå till om ni inte vill förändra marknadsstyrningen av skolan?

Daniel Suhonen
Sten Svensson


Katalys på sociala medier

        

Missa inte exklusiva erbjudanden och inbjudningar till spännande evenemang – börja prenumerera på Katalys nyhetsbrev!

Genom att anmäla dig till nyhetsbrevet godkänner du vår personuppgiftspolicy