”När marknaden får styra blir elever utan skola”. Debatt 19 december, Svenska Dagbladet.


19 december, 2017

I Hammarby Sjöstad läggs nu grundskolan ned av koncernen Academedia. Om skolan hade varit kommunal hade den inte blivit nedlagd. Fallet är ett tydligt exempel på att det inte fungerar att låta marknadskrafterna ta över skolan, skriver debattörerna Sten Svensson och Daniel Suhonen.

Varje kommun ska se till att alla barn har en skola av bra kvalitet att gå i. För de minsta barnen ska skolan ligga i närheten av hemmet medan de lite äldre eleverna klarar en längre skolväg. Detta kommunala ansvar för skolorganisationen kräver en planering som sträcker sig över flera år.

I början av 2000-talet var det många kommuner som överlät ansvaret för skolans organisation till marknadskrafterna. I Stockholm, till exempel, tyckte kommunledningen att den nya stadsdelen Hammarby Sjöstad inte behövde någon kommunal grundskola utan att det räckte med att fristående skolor etablerade sig. Därför stödde kommunen tillkomsten av Vittraskolan i Hammarby Sjöstad.

Men skolföretagen byggde inte på långa vägar så många skolor som behövdes i kommunens centrala delar. Och då kommunen lagt ner sin egen skolplanering blev följden att det saknades skollokaler och att de befintliga skolorna blev överfulla. I dag är det stor brist på skollokaler i centrala Stockholm.

När Vittraskolan i Hammarby Sjöstad hade etablerats lyftes den fram som ett föredöme av den borgerliga kommunledningen. Lotta Edholm, före detta skolborgarråd för Liberalerna i Stockholm beskrev den som ”en skola i världsklass” på sin blogg.

Den beskrivningen höll dock inte alla med om. Under 2011 intervjuade Tidningen Uttryck, en specialtidning för lärare i estetiska ämnen, läraren Lars Valinger som beskrev arbetsmiljön vid Vittra Sjöstaden.

”Den nuvarande textilslöjden är inte större än mitt vardagsrum. Den har dessutom en dålig planlösning och saknar ventilation. Här finns plats för åtta elever men ibland finns här dubbelt så många. Lars Valinger frågade skolan om han fick köpa två låsbara skåp till sin sal, som kostade 3 000 kronor styck, men det ansåg inte skolan att det fanns pengar till”.

Tydligen har även alltfler föräldrar insett att kvaliteten inte har varit den bästa för nu har Academedia, som äger Vittra-skolorna, meddelat att Vittra Sjöstaden ska läggas ner på grund av sviktande elevunderlag och dålig kvalitet.

Nästa höst läggs årskurserna 4-9 ner och lågstadieeleverna får gå kvar till och med årskurs 3. Academedia ska sedan använda lokalerna till en gymnasieskola.

Det socialdemokratiska skolborgarråd Olle Burell, som minst sagt är kritisk till Academedias planer, säger till lokaltidningen Stockholmdirekt:

”Trots ett skriande behov av grundskoleplatser i Sjöstan väljer man att göra såhär för att tjäna mer pengar. Den drivkraften är uppenbart viktigare än att ta sitt samhällsansvar. Jag är lika chockad som alla andra, vi har under hela hösten haft konkreta diskussioner med Academedia om ett strategiskt samarbete för skolorna i hela staden och det här har inte nämnts överhuvudtaget, säger han.”

Academedia hänvisar eleverna till de närmaste Vittraskolorna men det är många föräldrar är missnöjda med. Kommunen hänvisar eleverna till de kommunala skolorna Lugnets skola eller Sjöstadsskolan. Det är skolor som redan har många elever. Rektorn på Lugnets skola, Agneta Bodin-Söderström säger till Stockholmdirekt att det blir trångt men att skolan måste ta hand om eleverna.

Trångt lär det bli, skolan är redan idag fylld till brädden. Varje lärare på Lugnets skola har sex elever fler än vad en lärare har på en genomsnittlig skola. Det innebär stora klasser och trånga utrymmen. Eftersom lokalytan är begränsad blir det svårt eller omöjligt att inrätta fler klasser. Det enda som återstår är att pressa in ännu fler elever i varje klass.

Academedias nedläggning av Vittraskolan i Hammarby Sjöstad är ett tydligt exempel på den svenska skolpolitiken där marknadskrafterna i form av aktiebolag och skolkoncerner styr. Det är inte behovet av skolor i en kommun eller en stadsdel som styr utan det är skolföretagens möjligheter att tjäna pengar. Ett skolföretag tar inget samhällsansvar utan de ser bara till sina egna företagsintressen. Vilka konsekvenser en skolnedläggning får för eleverna, föräldrarna och för samhället, är inte deras ansvar.

Exemplet med Vittraskolan i Hammarby Sjöstad visar mycket tydligt att samhället inte kan bygga sin skolpolitik på marknadskrafterna. Hade skolan i Hammarby Sjöstad varit kommunal hade den inte blivit nedlagd.

Sten Svensson

medlem av Nätverket för en likvärdig skola och utredare

Daniel Suhonen

chef och verksamhetsledare vid Katalys – institut för facklig idéutveckling


Katalys på sociala medier

        

Missa inte exklusiva erbjudanden och inbjudningar till spännande evenemang – börja prenumerera på Katalys nyhetsbrev!

Genom att anmäla dig till nyhetsbrevet godkänner du vår personuppgiftspolicy