Katalys No. 1 Välfärden är vinsten: Hur hanterar vi vinstintresset i vård, skola och omsorg?

Sverige har blivit en experimentverkstad, där en stor och växande del av den offentligt finansierade välfärden i form av vård, skola och omsorg sköts av vinstdrivande aktörer.

Tvärt emot bilden av Sverige som ett land med en stor och hårt reglerad offentlig sektor har de senaste två decenniernas avreglering, konkurrensutsättning och privatisering gjort Sverige till ett extremt land. Våra modeller för exempelvis skolpeng och friskolor, fritt vård- val inom primärvården som är lagstadgad genom Lagen om valfrihets- system (LOV) och en omfattande konkurrensutsättning och pengsystem på kommunal nivå har gjort att vi som få andra länder ger vinstdrivande företag möjlighet att bedriva denna tidigare offentliga verksamhet med full kostnadstäckning.

Genom praktiskt taget helt fri etableringsrätt inom skola, vård och omsorg har det uppstått en situation där samhället betalar för dessa tjänster men inte kan styra hur eller var de utförs. Företag har i stort sett fri dragningsrätt på skattemedel. Sverige är inte längre landet lagom, vi har fått en extremt nyliberalt influerad och avreglerad välfärd. Frågan är om det var så de flesta medborgare ville ha det?

Den här rapporten fokuserar på de verksamheter inom skola, vård och omsorg som i dag bedrivs av vinstdrivande aktörer. Hur förhindrar man bäst skatteläckage ur välfärden för att möjliggöra byggandet av gemensamma samhällstjänster som står pall för framtidens utmaningar? Vilka blir de demokratiska problemen? Finns det en faktiskt möjlighet att göra så kallade rationella val när det gäller välfärdstjänster?

Rapporten utvärderar de förslag som lagts för att hantera vinstintresset i välfärden. Vi presenterar också policyförslag om lösningen på problemet med vinstintressen i välfärden.

Undersökningsmaterialet Katalys beställde från Novus, som används i rapporten Välfärden är vinsten.


Katalys på sociala medier

        

Missa inte exklusiva erbjudanden och inbjudningar till spännande evenemang – börja prenumerera på Katalys nyhetsbrev!

Genom att anmäla dig till nyhetsbrevet godkänner du vår personuppgiftspolicy