Klimat-rot – En reform för att vända byggkris till klimatomställning

Klimatkris, byggkris och energikris. Kan dessa i alla fall delvis lösas genom en sammanhållen reform? Katalys har tagit fram ett förslag på att införa ett klimat-rot som ersätter dagens rot-avdrag och som utformas så att det också kan minska de orättvisor som dagens rot-avdrag leder till. Klimat-rot kan göra byggkrisen till en effektiv klimatomställning. Rapporten är författad av Rikard Allvin och Max Jerneck har gjort de ekonomiska beräkningarna samt skrivit avsnitt 3.1 och 3.2.

Rapporten tar sitt avstamp i rot-reformen och liknande skatteavdrag och presenterar ett förslag på en ny skattereduktion som, rätt utformad, har potential att ersätta tidigare misslyckade reformer och stimulera byggbranschen, främja sunda arbets- villkor och bidra till att få till stånd en rättvis klimatomställning.

Den föreslagna skattereduktionen riktar sig inte enbart till privatpersoner som äger sin bostad (som rot-avdraget), utan även allmännytta och småföretag. Åtgärderna som ingår ska antingen bidra till utsläppsminskningar, exempelvis energieffektivisering, cykelinfrastruktur eller utbyggnad av förnybar energi, och/eller klimatanpassning, exempelvis översvämningsskydd, dränering och förgröning av ytor.

Högt räknat kostar förslaget 10–20 miljarder i uteblivna skatteintäkter, men det går sannolikt att göra det mer träffsäkert. Eftersom byggbranschen under nuvarande kris står stilla är förslagets samhällsekonomiska kostnad låg, medan nyttorna är stora – även för miljön.


Katalys på sociala medier

        

Missa inte exklusiva erbjudanden och inbjudningar till spännande evenemang – börja prenumerera på Katalys nyhetsbrev!

Genom att anmäla dig till nyhetsbrevet godkänner du vår personuppgiftspolicy