”Upphandling sänker kvaliteten på komvux.” Debattartikel 16 maj, Svenska Dagbladet.


16 maj, 2016

”Jag skulle inte vilja bli omhändertagen av mig när jag blir gammal.”
Så säger en elev på en vårdutbildning hos företaget Hermods i Helsingborg. Citatet är hämtat från Skolinspektionens tillsyns­rapport där det också står att elevens kurskamrater instämmer i kritiken mot företagets utbildning. I tillsynsrapporten riktar Skolinspektionen skarp kritik mot Hermods och Helsingborgs kommun för att eleverna inte ges möjlighet att uppnå alla betygs­steg i de praktiska momenten. Men Hermods, som ingår i skolkoncernen Academedia, är inte ensam om att ha allvarliga brister. Av nio inspekterade utbildningsföretag i denna riktade granskning får sju kritik. De vanligaste är att det brister i betygsättningen och att skolledarna är obehöriga.
Att det finns allvarliga kvalitetsbrister inom de upphandlade komvuxutbildningarna är ingen till­fällig­het. Det är själva modellen med att upphandla till lägsta pris som leder till kvalitetssänkningar. Och det är en modell som växer. Andelen kursdeltagare som studerar hos privata företag inom vuxenutbildningen har fördubblats de senaste tio åren och 2014 låg andelen på 46 procent.
När komvuxutbildningar upphandlas genom ­anbud ger kommunerna uppdragen till de företag som kommer med de lägsta anbuden och som lovar att hålla den kvalitet som krävs. För att vinna en upphandling pressar sig företagen till allt lägre priser. Denna press syns tydligt i alla de överklaganden som skett de ­senaste åren. De företag som anser att det skett felaktigheter överklagar gång på gång och upphandlingarna kan dra ut på tiden under flera år. ­Under tiden får kommunen lösa utbildningarna provisoriskt.
En annan tydlig trend är att de stora företagen lägger så låga anbud att kommunen själv eller små privata utbildningsföretag inte har en möjlighet att konkurrera. Vid en upphandling i en kommun i Stockholms län låg företaget Hermods anbud per kurs på mindre än hälften av vad kommunen själv angav. Liknande skillnader finns mellan de stora och de små privata utbildningsföretagen. Hermods och andra stora privata företag dumpar in sig i marknaden och slår ut de små.
Att byta företag som sköter utbildningen med några års mellanrum, så som sker i dag, bidrar även det till att sänka kvaliteten.Hittills har de stora företagen någorlunda klarat att fått tag i lärare. Men med den lärarbrist som väntar kommer utbildade lärare att ha möjlighet att söka sig andra alternativ med betydligt bättre arbetsvillkor. Då kommer andelen obehöriga lärare att öka och kvalitetsbristerna att bli än större. Det finns också exempel på regelrätt fusk. Lärare berättar att de får sätta betyg på elever de inte undervisat och att de tvingats att godkänna praktik trots att den inte varit inom det område som utbildningen avser.
Men trots att allt fler kommuner lägger ut allt större delar av komvuxundervisningen på privata företag får man aldrig glömma bort att kommu­nerna har kvar ansvaret. Det är därför Helsingborgs kommun får kritik av Skolinspektionen i det inledande exemplet. Men det är en helt annan sak att ha ansvar för en verksamhet inom den egna kommunala organisationen jämfört med att ha ansvar för en verksamhet som sköts av ett privat bolag på stan. Även om kommunen har de bästa intentioner och goda rutiner med kvalitetskrav inför upphandlingen, blir insynen och kontrollmöjligheterna begränsade och det påverkar kvaliteten.
De sammantagna konsekvenserna av de låga ­anbuden och storföretagens dumpade priser blir kvalitetsbrister. Lärarna får mycket stora elevgrupper och många undervisningstimmar. Den för inlär­ningen så viktiga lärartiden för varje elev blir mindre och mindre. En distanslärare på Hermods, till exempel, kan ha dubbelt så många elever som lärare inom kommunen eller vid ett privat mindre företag. Distans­undervis­ningen hos Hermods består till stor del av färdiga mallar på internet som eleverna ska fylla i och som sedan läraren bockar av. Lärarna får jobba på beting och de har inga möjligheter att ­utveckla yrket. Liknande kvalitetsbrister har visats i de artiklar som SvD har publicerat om SFI-undervisningen. De båda lärar­facken är också kritiska till kvaliteten.
När vinster i välfärden diskuteras är det många som menar att kvaliteten är den viktigaste frågan. Driftsformerna spelar ingen roll bara kvaliteten är hög, säger de. Dessa debattörer har förmodligen inte tittat på systemet med upphandlade utbildningar för det leder mer eller mindre automatiskt till kvalitetssänkningar. I upphandlingsprocessen finns det en lång rad kvalitetssänkande moment och för varje upphandlingsomgång sjunker kvaliteten ytterligare ett steg. Dessutom tas en stor del av prissänkningarna ut på personalen som får försämrade arbets­villkor. Upphandlade utbildningar är ett effektivt kvalitetssänke.
Sten Svensson, medlem av Nätverket för en likvärdig skola
Daniel Suhonen, verksamhetschef Katalys
Länk till debattartikel: http://www.svd.se/upphandling-sanker-kvaliteten-pa-komvux


Katalys på sociala medier

        

Missa inte exklusiva erbjudanden och inbjudningar till spännande evenemang – börja prenumerera på Katalys nyhetsbrev!

Genom att anmäla dig till nyhetsbrevet godkänner du vår personuppgiftspolicy