I dag släpper den fackliga tankesmedjan Katalys rapporten ”Klimat-ROT” som föreslår att ersätta dagens ROT-avdrag med ett avdrag för klimatrenoveringar. Till skillnad från nuvarande avdrag ska Klimat-ROT vara tillgängligt för flerbostadshus, och gälla åtgärder som antingen bidrar till utsläppsminskningar eller klimatanpassning. Det handlar om exempelvis energieffektivisering, cykelinfrastruktur eller utbyggnad av förnybar energi, eller översvämningsskydd, dränering […]

Läs mer ›

Kommunal och regional välfärdspolitik har under lång tid drabbats av smygnedskärningar som genomförts bakom ryggen på väljarna. I en ny rapport från det fackliga idéinstitutet Katalys visar Niklas Altermark och Åsa Plesner hur välfärdens resurstilldelning kan utformas så väljarna får möjlighet att ta ställning till politikernas prioriteringar. – Den pågående sjukvårdskrisen är ett bra exempel […]

Läs mer ›

Den fackliga tankesmedjan Katalys föreslår ett nytt finanspolitiskt ramverk med ett arbetslöshetsmål på två procent. I en debattartikel i Dagens industri skriver vi att det alltid är ekonomiskt rationellt att spendera pengar för att sänka arbetslösheten, oavsett storleken på budgetunderskott eller statsskuld. – Vi måste komma tillbaka till full sysselsättning, och det måste ske med […]

Läs mer ›

Investeringssveket


22 december, 2023

Vad har Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven och Ulf Kristersson gemensamt? De har alla lett eller ingått i regeringar som vanvårdat Sveriges infrastruktur. Under perioden som inleddes efter finanskrisen 2008 och pågick fram till att inflationen började stiga under 2022 var Sveriges förutsättningar helt optimala att göra satsningar på elnät, järnvägar, vattenledningar och andra viktiga system […]

Läs mer ›

Idéinstitutet Katalys och Aftonbladets ledarsida lanserar nu ”Starta pressarna”, en podcast om ekonomi med Daniel Suhonen. Programmet kommer utkomma fredagar varannan vecka och behandla frågor om Sveriges ekonomi och hur den påverkas av politiska beslut. I det inledande avsnittet medverkar Daniel Suhonen, Enna Gerin, Max Jerneck och Kalle Sundin. – Fler behöver förstå hur ekonomin […]

Läs mer ›

Tillsammans med Bokmässan i Göteborg har de rivaliserande tankesmedjorna Katalys och Timbro gått ihop och tagit fram den ideologiska och politiska delen av Bokmässans officiella seminarieprogram. Under rubriken Ideologi kan man ta del av 17 programpunkter där ett 60-tal författare, forskare, debattörer och experter medverkar. – I programmet tar vi upp samtidens mest brännande politiska […]

Läs mer ›

Den 4 september tillträdde Max Jerneck som vikarierande utredare hos Katalys medinriktning på samhällsekonomi.– Han ska hjälpa oss att få in nya perspektiv i den ekonomiska debatten och brytaden neoklassiska hegemonin, säger Daniel Suhonen, chef för Katalys. Max Jerneck har tidigare varit forskare på Handelshögskolan i Stockholm och har endoktorsexamen i sociologi från Lunds universitet. Han har forskat om klimat- ochindustripolitik, […]

Läs mer ›

I morgon tisdag 12 september kl. 14-16 hälsar idéinstitutet Katalys välkomna till ett seminarium om Industriavtalets effekter på svensk ekonomi. Bakgrunden till samtalet är rapporten ”Luftslott eller riksintresse? Industriavtalets effekter på svensk ekonomi 1998-2019”, skriven av ekonomiprofessorn Lennart Erixon. Vilka effekter har den lönebildningsmodell vi haft de sista 25 åren haft på ekonomi, löner, inkomstspridning och konkurrenskraft? […]

Läs mer ›

I dag onsdag 7 juni kl. 13-14 hälsar idéinstitutet Katalys välkomna till ett seminarium med företrädare för Socialdemokraterna, SSAB och Northvolt om hur svensk industri ska förbli en ledande kraft genom omställningen. Bakgrunden till samtalet är den osäkerhet som utvecklat sig inom svensk industripolitik. De senaste tio åren har flera basindustrier tagit stora kliv mot […]

Läs mer ›

Inlägg från Daniel Suhonen, chef Katalys:  Ibland snubblar man över en bok som man inser kan ändra en generations syn på världen. Nyligen gjorde jag det med statsvetaren Clara E Matteis bok The Capital Order: How Economists Invented Austerity and Paved the Way to Fascism. Det är en bok som behöver finnas på svenska – och därför startar vi […]

Läs mer ›


Katalys på sociala medier

        

Missa inte exklusiva erbjudanden och inbjudningar till spännande evenemang – börja prenumerera på Katalys nyhetsbrev!

Genom att anmäla dig till nyhetsbrevet godkänner du vår personuppgiftspolicy