Jämlikhetsfonden

STIFTELSEN JÄMLIKHETSFONDEN

Stiftelsen Jämlikhetsfonden har som ändamål att årligen dela ut två priser.

Ett Jämlikhetspris på 100 000 kronor till en fackklubb, förening, ett nätverk, företag eller kooperativ som visat hur det i praktiken kan gå till att demokratisera beslutsfattande och minska ekonomiska och sociala klyftor på en arbetsplats, i en förening, ett företag eller i lokalsamhället.

Ett Hederspris på 10 000 kronor till en person som bidragit till att på olika sätt ge spridning åt jämlikhetsidén.

Priserna delas årligen ut på Jämlikhetsdagen den 4 oktober i Stockholm.

Du kan stödja Stiftelsen Jämlikhetsfonden genom att sätta in pengar på bankgiro 393-6937.

Stiftare är Per Sundgren och Katalys. Kontakta Jämlikhetsfonden via ordförande Per Sundgren på persundgren40@gmail.com.

Jämlikhetsfondens styrelse består av: Per Sundgren (ordförande), idéhistoriker och f d kulturborgarråd (V). Åsa Linderborg (ledamot), journalist och författare. Ingela Edlund (ledamot), Seko. Gordon Hahn (ledamot), ordförande Coompanion Sverige. Johan Lindholm (ledamot), ordförande Byggnads. Lawen Redar (ledamot), riksdagsledamot (S). Mats Wingborg (ledamot), journalist och författare. Enna Gerin (suppleant), biträdande chef Katalys.

Jämlikhetsfonden ger även ut rapporter som belyser jämlikhetsfrågan:

Beskatta Kapitalet (oktober 2019)
Massivt stöd för jämlikhetspolitik (maj 2017)
Partierna och jämlikheten (maj 2016)
Jämlikhet är lösningen (september 2015)

Katalys och Jämlikhetsfonden har också tillsammans givit ut boken Jämlikhet är lösningen (2023, Verbal förlag) i vilken Per Sundgren och Mats Wingborg granskar argumenten för och mot jämlikhet och pekar ut vägen framåt mot ett mer jämlikt samhälle.

PRISTAGARE 2023

Jämlikhetspriset på 100 000 kronor har tilldelats Folkets Bio

Prismotivering: Folkets bio har under 50 år fungerat som ett helt nödvändigt alternativ till den kommersiella filmbranschen. Över hela landet har de byggt upp en kedja av biografer som visar film av hög kvalitet, inte minst dokumentärfilmer, kortfilmer och barnfilmer, samtidigt som verksamheten utgör en plantskola för unga filmare och kulturarbetare.

Föreningen Folkets Bio grundades 1973 av entusiasterna Ulf Berggren och Stefan Jarl. Idag 50 år senare består föreningen av 20 biografer som visar film på närmare 30 dukar över hela landet. Från Luleå i norr till Malmö och Östra Vemmerlöv i söder.  Och självklart har Stefan Jarl även detta jubileumsår gjort en ny film, Själen för fan, som visas på Folkets bio. Folkets Bios målsättning att med kvalitetsfilm nå så många som möjligt på så många platser som möjligt är i grunden densamma som fastslagits för den svenska kulturpolitiken. Ändå skulle det dröja innan Folkets bio accepterades och erkändes som den viktiga aktör föreningen är på det filmpolitiska området. Den demokratiska och jämlika målsättningen har också varit viktig för den organisatoriska uppbyggnaden av Folkets Bio.

Hederspriset på 10 000 kronor tilldelas John Lapidus med följande motivering:

John Lapidus har som forskare och debattör i artiklar och böcker på ett övertygande sätt visat att en jämlik och behovsstyrd sjukvård kräver ett omedelbart stopp för fortsatta privatiseringar.

PRISTAGARE 2022

Jämlikhetspriset på 100 000 kronor har tilldelats Tjeders Industri AB i Malmköping

Prismotivering: Tjeders industri AB visar på de stora fördelarna med att de anställda jämlikt och demokratiskt äger och styr sitt företag. Personalen är motiverad och engagerad vilket ökar effektiviteten och kvaliteten i arbetet.

Företaget startades 1942 av Lars-Axel och Lena Tjeders för att producera brandlarm. 1989 kunde personalen ta över som ägare, då kvarvarande ägaren Lena Tjeder testamenterat företaget till dem. Inriktningen idag är system inom Vård- Omsorg- och Säkerhet, såsom kallelsesignalsystem, överfallslarm och trygghetslarm. På Tjeders arbetar idag 40 personer. I botten finns en personalstiftelse som är majoritetsägare och tillsätter en bolagsstyrelse för aktiebolaget. En minoritet av aktierna ägs av enskilda anställda. Ingen får äga mer än 10 procent av aktierna. Hembud innebär att aktierna bara kan säljas till anställda i företaget. Anställda blir automatiskt medlemmar i ägarstiftelsen och får rösträtt. En person en röst. VD i bolaget år 2022 är Marie Svensson.

Hederspriset på 10 000 kronor har tilldelats författaren Göran Greider

Prismotivering: Ingen kommer undan Göran Greider. Glad och förbannad tränger hans poetiska röst genom bruset, en ständigt levande stämma för ett rättvist och jämlikt samhälle, en outtröttlig handelsresande i drömmen om en solidarisk värld. 

PRISTAGARE 2021

Jämlikhetspriset på 100 000 kronor har tilldelats fotbollsföreningen Nordvärmlands FF

Långt upp i norra Värmland vid Klarälven ligger byn Ambjörby med några hundra invånare där fotbollsföreningen Nordvärmlands FF har sin bas. 2007 åkte laget ner i division 5, men sedan har det gått uppåt och idag spelar laget i division 2 och är ett av Värmlands främsta fotbollslag.

Laget är unikt inte bara genom att spela fotboll på hög nivå utan också för att det tar stort ansvar för att bevara och utveckla en levande landsbygd. I en glesbygd som ständigt måste arbeta för att bevara service och invånare har man tagit över och driver mataffären, café, restaurang och second hand. Föreningen har också en aktiv barn- och ungdomsverksamhet, där deras spelare har viktiga uppgifter och driver fritids- och entreprenadverksamheter som ger jobb samtidigt som invånarna får god service med trädgårdsarbeten, målning och reparationer. Fotbollsföreningen fungerar som en samlande kraft och visar på den betydelse som idrotten kan spela för hela samhället.

Hederspriset på 10 000 kronor har tilldelats rektor Linnea Lindquist

Linnea Lindquist har utifrån sin erfarenhet som rektor på Hammarkullskolan i debattartiklar och böcker visat hur dagens friskolesystem gör det omöjligt att leva upp till lagens krav på en för alla elever likvärdig skola.

PRISTAGARE 2020

Jämlikhetspriset på 100 000 kronor har 2020 tilldelats fackklubben Seko 111

Seko 111 organiserar T-banepersonal: tågförare, tågvärdar, servicepersonal, trafikledare, lokalvårdare m fl, sammanlagt ca 1 500 personer. Ordförande är Jannis Konstantis.
Efter många års kamp lyckades klubben få igenom tarifflöner för städarna från 1 maj 2018. Tidigare hade lokalvårdarna individuellt satta löner. De individuella lönerna innebar godtyckliga skillnader och dålig löneutveckling, dessutom ett stort övertag för arbetsgivaren MTR. Tarifflöner innebär att alla får en sakligt satt lön och samma löneutveckling. Ingen behöver längre vara rädd för att kritik ska resultera i sämre lön. Denna förhandlingslösning kunde åstadkommas genom att lokalvårdare med högst löner och trafikpersonal tillfälligt avstod och höll igen sin löneutveckling något. Avtalet om tarifflöner är en frukt av ett långvarigt konsekvent arbete och har också bidragit till att höja städarnas status.
Under 2019 har klubben gått vidare och ytterligare kunnat förbättra villkoren för lokalvårdarna. De lokalvårdare som haft deltid och timlöner har fått månadslön med samma rättigheter i övrigt som heltidare, vilket kraftigt förbättrat deras villkor ekonomiskt och socialt.
Klubben har på ett solidariskt sätt sett till att förbättra villkoren för en grupp med traditionellt låg status och ofta dåliga villkor. Dessutom är klubben ett demokratiskt föredöme genom medlemsval till alla poster.

Hederspriset på 10 000 kronor har tilldelats författaren Nina Björk
Nina Björk har i sitt författarskap, alltifrån debuten med Under det rosa täcket påverkat debatt och ideologiskt klimat i Sverige. Inte minst har hon i sin senaste bok Om man älskar frihet granskat de argument som brukar framföras för att försvara ett ojämlikt samhälle.

PRISTAGARE 2019

Jämlikhetspriset på 100 000 kronor 2019 tilldelas konsultföretaget Bjerking med följande motivering:

Bjerking är ett teknikkonsultföretag inom bygg- och anläggning som sedan 1957 ägs av medarbetarna. Att de anställda tillsammans äger har skapat en trygg arbetsplats, där viktiga mål är att bidra till ett gott samhälle och där miljö- och hållbarhetsfrågor är grundläggande i all verksamhet.

Det var den avmönstrade lättmatrosen Sven-Erik Bjerking som 1943 grundade företaget, som 1957 överläts på de anställda. Bjerking som är heltäckande inom bygg och anläggning finns i Uppsala och Stockholm. 2018 var omsättningen 503 miljoner och antalet anställda vid årets slut 417 personer. Företaget har växt kraftigt under senare år och fortsätter att växa.

Medan andra i branschen köpts upp har Bjerking hela tiden investerat för att utvecklas just som medarbetarägt företag. Undersökningar visar att de anställda på Bjerking trivs och är betydligt nöjdare än vad som är genomsnittet för branschen. Ett uttalat mål är att bidra till att skapa ”det goda samhället” och vara ledande när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor. I varje projekt finns en hållbarhetssamordnare och beräkningar görs alltid över möjliga klimat- och miljövinster.

– Vi har för lite av detta. Det finns en stor okunskap, men demokratiskt personalägt företagande fungerar alldeles utmärkt. Ja, på många sätt bättre än företag som styrs odemokratiskt av några få aktieägare, säger Jämlikhetsfondens ordförande Per Sundgren.

– Att bli uppmärksammade för vår företagsform och vårt jämlikhetsarbete känns väldigt bra. Alla människors lika värde är centralt för oss och vi gör allt för att Bjerking ska vara ett jämlikt företag, säger VD Anders Wärefors.

Hederspriset på 10 000 kronor tilldelas Inga-Lisa Sangregorio med följande motivering:

Inga-Lisa Sangregorio har som aktivist, journalist och författare med stort engagemang och skarpsinne angripit missförhållanden och samhällsorättvisor. Nu senast i boken Blåsningen har hon med lysande pedagogik visat att vårt pensionssystem är så konstruerat att arbetslivets orättvisor fortplantas och förstärks in i pensionsåldern.

Dessutom deltar nätverket för en likvärdig skola och delar ut Skolans likvärdighetspris 2019 till Södertälje kommun under årets jämlikhetsdag. Mer information om detta finns HÄR.

PRISTAGARE 2018

Jämlikhetspriset på 100 000 kronor 2018 tilldelas den ideella föreningen Röstånga Tillsammans med följande motivering:

Föreningen Röstånga Tillsammans har genom ett brett och praktiskt samhällsarbete med frågor som bostäder, arbetsplatser, turism och utbildning visat på styrkan i en demokratisk organisering för att stärka gemenskap och byutveckling.
Röstånga är en tätort i Svalövs kommun med knappt tusen invånare. Den ideella föreningen Röstånga Tillsammans bildades 2008 för att stärka gemenskap och samarbete. Föreningen har startat utvecklingsbolaget RUAB, som inte är vinstutdelande och har nära hälften av byns invånare som delägare. Bolaget äger idag sju fastigheter som utgör en ekonomisk bas och kan användas för olika ändamål som gynnar bygden. Det gamla fryshuset köptes för några tusen kronor och är idag omgjort till en liten konsthall. Stationshuset är inköpt och inrymmer restaurang och kulturlokaler. Bolaget har även kunnat ta över och rusta upp fallfärdiga hus som idag hyrs ut till flyktingar som kunnat etablera sig på orten. Upprustningen av husen har skett i samarbete med det offentliga, men man har också kunnat anlita kunniga hantverkare från Syrien. Bolaget hyser också ett minibryggeri som framställer ett utmärkt öl.

– Jag är imponerad av den initiativkraft som föreningen visat och av hur man genom ett demokratiskt arbetssätt byggt på gemenskap och tillit kunnat engagera så många i byn, säger Jämlikhetsfondens ordförande Per Sundgren.

Hederspris på 10 000 kronor 2017 tilldelas forskaren och författaren Göran Therborn med följande motivering:

Göran Therborn, professor i sociologi vid Cambridge University, har i över 40 år forskat och skrivit om klass och ojämlikhet. Han är en internationell ledande forskare och har nu senast publicerat böckerna Ojämlikhet dödar (2016) och Kapitalet, överheten och alla vi andra (2018).

PRISTAGARE 2017

Jämlikhetspris på 100 000 kronor 2017 tilldelas medborgarkooperativet Offerdals Hälsocentral med följande motivering:

Medborgarkooperativet Offerdals Hälsocentral visar hur landsbygden kan gå före på vägen mot en demokratisering av vårt samhälle. Hela bygden äger och styr verksamheten som drivs utan vinstintresse och utmärks av hög tillgänglighet och kvalitet.

När vårdcentralen var nedläggningshotad 1991 räddades den genom att ett personalkooperativ tog över. År 2010 med ny lagstiftning och nya villkor var verksamheten åter hotad. Då kallades hela bygden till stormöte och beslutade att omvandla personalkooperativet till ett medborgarkooperativ som snabbt fick hundratals medlemmar som köpte andelar för 400 kronor. Idag är det nästan 700 medlemmar som utser en styrelse, som leder verksamheten, som har ett tjugotal anställda. Här finns distriktssköterskemottagning, mödra- och barnhälsovård, sjukgymnastik, rehabilitering, medicinsk fotvård och företagshälsovård

”Kooperativet Offerdals Hälsocentral visar på styrkan i en verksamhet som engagerar och styrs av medborgarna. För landsbygden är detta en möjlighet att både upprätthålla god service samtidigt som det bidrar till att vidmakthålla en levande landsbygd. Det borde ligga i regeringens intresse att på olika sätt stärka idéburna verksamheter och kooperativ som utgör demokratiska alternativ i näringslivet,” säger stiftelsen Jämlikhetsfondens ordförande Per Sundgren.

Stiftelsens Hederspris 2017 på 10 000 kronor tilldelas Thorsten Laxvik, verksam i föreningar och företag i byarna Edsele och Ramsele med omnejd. Motiveringen lyder:Thorsten Laxvik har i byarna Edsele och Ramsele varit en drivande kraft som med ständigt nya idéer och i praktisk handling visat på möjligheten att på demokratisk och jämlik grund skapa organisationer och företag som kan bidra till en levande landsbygd.

PRISTAGARE 2016

Nyköpings kommun får Jämlikhetspriset 2016 för att de visat att det med Nyköpingsmodellen går att bryta en utveckling mot växande klyftor och segregation. Fyra segregerade högstadieskolor slogs samman till ett högstadium, där varje klass skulle vara blandad utifrån social bakgrund, härkomst och kön.

Hederspriset 2016 tilldelas författarna Anders Nilsson och Örjan Nyström som i böcker och rapporter filosofiskt och politiskt behandlat jämlikhetsfrågan och visat på hur den skulle kunna vara utgångspunkten för en radikal jämlikhetspolitik.

PRISTAGARE 2015

Ljuders Nickelsilverfabrik i Hovmantorp är ett sedan 35 år medarbetarägt och får Jämlikhetspriset 2015 för att de visat att ett medarbetarägt och demokratiskt styrt industriföretag kan vara både effektivt och konkurrenskraftigt. Den jämlika och demokratiska ägandeformen har varit en styrka som möjliggjort alla medarbetares engagemang och kreativitet.

Hederspriset tilldelas författaren Per Molander som med sin bok Ojämlikhetens anatomi lämnat ett både nyskapande och teoretiskt viktigt bidrag till diskussionen om jämlikhetens betydelse för samhällsutvecklingen.


Katalys på sociala medier

        

Missa inte exklusiva erbjudanden och inbjudningar till spännande evenemang – börja prenumerera på Katalys nyhetsbrev!

Genom att anmäla dig till nyhetsbrevet godkänner du vår personuppgiftspolicy