”Medarbetarägda företag väg till demokrati.” Debattartikel 7 februari, Dagens Nyheter.


7 februari, 2017

I en viktig artikel ifrågasätter Bo Rothstein (DN Debatt 5/2) att det längre skulle finnas ett samband mellan vad han kallar kulturvänstern och den industriella arbetarklassen. Utan att ta ställning till den tesen tror vi att Rothstein är inne på rätt spår när han pekar på möjligheter att utveckla och stödja nya mer demokratiska driftformer, skriver Per Sundgren, Daniel Suhonen och Gordon Hahn.
Att ett sådant intresse kan finnas hos en del av dagens unga entreprenörer vet vi, men vi vet också att det inom arbetarklassen finns ett sådant intresse. Ljuders Nickelsilverfabrik, som fick Jämlikhetspriset 2015, en sedan 35 år av de anställda ägd och demokratiskt styrd metallindustri, utgör ett lysande exempel. Den demokratiska ägandeformen har varit en fördel som ökat de anställdas engagemang och minskat behovet av byråkratisk kontroll. Vi är övertygade att de stora vinnarna på en demokratisering skulle vara just breda arbetargrupper inom både industri och offentlig sektor.
Internationellt sett är dock medarbetarägda företag få i Sverige. I södra Europa, men också i USA, England och Skottland är de betydligt fler. I Baskien i Spanien finns Mondragon, en federation av hundratals kooperativ med över 100.000 anställda. I England har lagstiftningen anpassats och nationella program har utarbetats för att underlätta medarbetarägt företagande. I Skottland har en särskild modell för personalövertagande utarbetats. I Frankrike har de anställda förköpsrätt vid hot om nedläggning. I Italien har kooperativ en rad juridiska och skattemässiga fördelar. Medarbetarägda företag växer internationellt och olika modeller har utarbetats för att gynna företagsformen, som visat sig var ett utmärkt alternativ inte minst vid företagsnedläggningar.
Det motstånd som har funnits i Sverige i den fackliga rörelsen och arbetarrörelsens partier mot producentkooperativ håller på att vika. Medarbetarägda och kooperativa företag blir allt fler och klarar sig bra i konkurrensen. Det är särskilt unga människor som attraheras av den kooperativa driftsformen. Nystartade kooperativ är vanligast inom tjänstesektorn, men finns inom andra sektorer av näringslivet. Ett intressant initiativ är det som tagit av Värmlandskooperativen med IF Metall som en viktig samarbetspartner. En förstudie Together som redovisar juridiska och ekonomiska möjligheter finns publicerad.
Många forskare och ekonomer har hävdat att sådana här företag inte är möjliga för att de inte passar in i den kapitalistiska omgivningen, för att de anställda saknar långsiktigt tänkande och kunskap om ekonomi och entreprenörskap. Den forskning som sedan länge bedrivits av professor Lars Lindkvist vid Linnéuniversitetet visar dock att detta är helt fel. Den demokratiska ägandeformen har tvärtom varit en styrka. Styrelsemötena kan visserligen bli fler, men de anställda stimuleras på ett helt annat sätt när de har verkligt inflytande.
Erfarenheter och forskning visar att två faktorer är särskilt viktiga vid etablerande och övertagande av medarbetarägda företag: kompetens och kapital. På båda dessa punkter kan samhället bidra genom att dels erbjuda kompetensutveckling och dels kapital på förmånliga villkor.
Samhället kan också bidra genom en lagstiftning som på olika sätt gynnar demokratiskt ägda och styrda företag. Ett första oavvisligt krav måste vara att anställda ges förköpsrätt vid hot om nedläggning av företag. I pensionsfonderna, men också i fackliga fonder, finns en outnyttjad resurs, som i form av förmånliga lån skulle kunna bidra till att behålla och skapa nya arbeten för löntagarna i demokratiskt styrda företag. Ägandeformen kan vara antingen stiftelse, ekonomisk förening, aktiebolag med vinstbegränsning eller demokratiskt ägda aktiebolag. Det viktiga nu är att regeringen tar initiativ som gynnar alla ägandeformer som utgör alternativ till kortsiktig vinstdrift.

Per Sundgren, ordförande för Stiftelsen jämlikhetsfonden
Daniel Suhonen, chef för det fackliga institutet Katalys
Gordon Hahn, ordförande för Coompanion
Länk till debattartikeln: http://www.dn.se/debatt/repliker/medarbetaragda-foretag-vag-till-demokrati/


Katalys på sociala medier

        

Missa inte exklusiva erbjudanden och inbjudningar till spännande evenemang – börja prenumerera på Katalys nyhetsbrev!

Genom att anmäla dig till nyhetsbrevet godkänner du vår personuppgiftspolicy