Katalys No. 3 Vilken arbetsmarknad ska vi ha?

2013 är det 75 år sedan Saltsjöbadsavtalet skrevs under. Ett av de viktigaste arven från den anda i vilken överenskommelsen träffades är det vi i dagligt tal kallar ”den svenska modellen”. Modellen är ett perspektiv och ett angreppssätt som har möjliggjort stora delar av det svenska samhällsbygget. Kortfattat utgörs den svenska modellen av följande element: En aktiv arbetsmarknadspolitik, starka fackföreningar, partsgemensamma överenskommelser, omställningsstöd samt ett brett välfärdssystem.Vinsterna med en arbetsmarknad som utgår från den svenska modellen har varit mycket stora. Den har möjliggjort ett samhälle som under årtionden har präglats av hög produktivitet, ökad välfärd och minskade klassklyftor. Men den svenska modellen har urholkats, och det svenska samhället ställs sedan en tid inför stora utmaningar.

Arbetsmarknadspolitiken är långt från så pass aktiv och effektiv som den skulle behöva vara. Fackföreningar, i synnerhet inom LO-kollektivet, hotas av sjunkande medlemsantal och anlitandeförhållanden som gör fackligt engagemang ute på arbetsplatserna och i organisationerna svårare. Arbetsgivarsidan har blivit mer konfrontativ genom krav på sänkta lägstalöner och försämrad anställningstrygghet – åsikter som även letar sig in till politiska beslutsfattare. Viktiga byggstenar i omställningen för den som blir av med arbetet, såsom a-kassan, urholkas och blir svårare att kvalificera sig till. Otrygga jobb påverkar människors möjlighet till en rimlig föräldraförsäkring eller sjuklön. Barnomsorgen är otillräcklig.

När fundamenten i den svenska modellen på så sätt försvagas, leder det till att samspelet mellan arbetsmarknaden, samhället och medborgarna försämras. Särskilt när arbetslösheten är väsentligt högre än vad vi tidigare vant oss vid. Konsekvensen blir en arbetsmarknad där arbetstagarna ska konkurrera med varandra med lägre löner och sämre villkor, i stället för en arbetsmarknad som håller samman och präglas av produktivitetsökning och förbättringar.

I den här rapporten beskriver vi förändringar i den svenska modellen och på den svenska arbetsmarknaden. Förändringar som kräver svar. Om vi inte möter dem med en politik och med åtgärder som säkrar och utvecklar en inkluderande arbetsmarknad och ett samhälle för alla, grävs en grop som vi alla förr eller senare trillar ned i.


Katalys på sociala medier

        

Missa inte exklusiva erbjudanden och inbjudningar till spännande evenemang – börja prenumerera på Katalys nyhetsbrev!

Genom att anmäla dig till nyhetsbrevet godkänner du vår personuppgiftspolicy