Katalys No. 32 Spagat över väljarkåren

I rapporten Spagat över väljarkåren har utredaren Kalle Sundin mätt den postmateriella värderingsutvecklingen i den svenska väljarkåren över de senaste 20 åren och analyserat hur denna påverkar socialdemokratins förutsättningar att förnya sig och växa igen.

Under hösten 2016 har den kulturella GAL/TAN-värderingsstriden fått sitt breda mediala genombrott i Sverige. Den fördelningspolitiska konfliktdimensionen kring ekonomisk politik har därmed fått sällskap av en konflikt där gröna, alternativa och frihetliga värderingar (GAL) står i strid med traditionella, auktoritära och nationalistiska värderingar (TAN). Genom att mäta förändringen av postmateriella värderingar undersöker rapporten hur de två konfliktdimensionerna konkurrerar om väljarnas uppmärksamhet.

Resultaten är ytterst allvarlig läsning för de som vill se en starkare fördelningspolitisk glöd i politiken. Siffror från World Values Survey och vallokalsundersökningar visar att de postmateriella värderingarna ökar. Inte nog med att utvecklingen leder bort väljarnas uppmärksamhet från materiella frågor, dessutom har de rödgröna väljarna tudelats i en materiell och en postmateriell grupp som glider isär. Detta ställer S ”i spagat” över väljarkåren och gör det svårare för den breda vänstern att mobilisera kring gemensamma mål.

Utvecklingen riskerar att slita framtidsfrågor ur händerna på Socialdemokraterna. Frågeställningar om feminism, integration och miljö har mycket stor potential att väcka liv i den materialistiska politiken, men istället ser vi nu en utveckling där dessa drivs allt mer utifrån postmateriella positioner.

Rapportens analys erbjuder också förtydliganden om vad identitetspolitikens reella problem för vänstern innebär: Den är inte farlig i sig utan är en möjlighet till förnyelse, men den får inte ”tappa fotfästet” och frikoppla sig från höger-vänsterskalan i sådan grad att fördelnings- och identitetsperspektiven inte längre kan förenas.

Rapporten skissar ut strategiska förhållningsätt genom vilka Socialdemokraterna kan skapa en politisk ram där nya politiska konflikter kan vitalisera höger-vänsterstriden i svensk politik.

Denna rapport är skriven av Kalle Sundin som är statsvetare och fristående utredare. Rapporten bygger på material ur hans masteruppsats vid London School of Economics (augusti 2015): From Encompassing to Outsourcing: Swedish Social Democracy in a Changing Electoral Arena.


Katalys på sociala medier

        

Missa inte exklusiva erbjudanden och inbjudningar till spännande evenemang – börja prenumerera på Katalys nyhetsbrev!

Genom att anmäla dig till nyhetsbrevet godkänner du vår personuppgiftspolicy