Katalys No. 4 Slaget om den likvärdiga skolan

Så sent som i mitten av 1990-talet hade Sverige en av världens mest likvärdiga skolor. I dag växer klyftorna mellan elever och mellan skolor. Mer än var tionde elev lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Något är allvarligt fel i den svenska skolan. Orsakerna bakom problemen är många och komplexa. Med den enskilt viktigaste faktorn för en elevs och en skolas resultat är föräldrarnas utbildningsbakgrund. Det får i och med de senaste decenniernas reformer betydelse på en betydligt större nivå.

Elever vars föräldrar som har högskoleutbildning har klart högre betyg än genomsnittet. Omvänt gäller för elever vars föräldrar inte har högskole- eller gymnasial utbildning. Samtidigt är föräldrar men högskoleutbildning mer benägna att aktivt välja skola till sina barn. Elever från studievana hem med högre betyg, samlas således i egna högstatusskolor. Det fria skolvalet ökar segregationen.

Samtidigt urholkas ekonomin i de skolor som tappar elever, då det skolfinansieringssystem som infördes samtidigt som det fria skolvalet dränerar impopulära skolor på resurser. Tanken bakom reformerna är att ”dåliga” skolor ska slås ut i konkurrensen. Det är en process som även slår ut eleverna i skolorna, och ger dem sämre chanser än jämnåriga i en ”bra” skola.

Den likvärdiga skolan är satt ur spel. I antologin ”Slaget om den likvärdiga skolan” beskrivs förändringarna som gjorde att vi hamnade där. Författarnas slutsatser är tydliga: Idén om en marknadsstyrd skola måste överges och frågan om likvärdighet måste ställas i förgrunden. Skolans likvärdighet bör vara en av huvudfrågorna i riksdagsvalet 2014!

Slaget om den likvärdiga skolan kostar 100 kronor plus frakt. Beställ den genom att skicka ett mejl till kontakt@kataforlag.se. Ett utdrag kan laddas ner som pdf genom att klicka på någon av länkarna till vänster.

Ladda ner undersökningsmaterialet Katalys beställde från Novus, som vi har använt i debatter i samband med lanseringen av ”Slaget om den likvärdiga skolan.”
Undersökningen genomfördes av Novus Opinion bland allmänheten 18 år och äldre i Novus riksrepresentativa webbomnibuss. 
Totalt svarade 1019 personer på frågorna under perioden 29 augusti till 3 september.


Katalys på sociala medier

        

Missa inte exklusiva erbjudanden och inbjudningar till spännande evenemang – börja prenumerera på Katalys nyhetsbrev!

Genom att anmäla dig till nyhetsbrevet godkänner du vår personuppgiftspolicy