Olika risker med en långsiktigt minskning av löneandelen i ekonomin

I rapporten ”Lönebildning för jämlikhet” studeras fördelningen mellan vinster och löner i ekonomin. Rapporten är en del av 6Fs lönebildningsprojekt och är skriven av Christer Persson, mångårig utredare och medarbetare i regeringskansliet tillika olika socialdemokratiska regeringar.

Långsiktigt har löne- och vinstandelen i Sverige varit föremål för relativt stora svängningar. Man kan se tre tydliga perioder i den långsiktiga, och ofta trendmässiga, utvecklingen. 

En börjar från 1950-talet och sträcker sig fram till slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. Den kännetecknas av en betydande ökning av löneandelen och motsvarande minskning av vinstandelen. Den andra perioden, som börjar under 1980-talets första år och slutar kring mitten av 1990-talet, kännetecknas i stora drag av den motsatta utvecklingen med en betydande nedgång av löneandelen.

Under dessa perioder har det också skett vissa kortsiktiga svängningar med upp- och nedgångar av löne- och vinstandelen. Den tredje perioden, från mitten av 1990-talet fram till de senaste åren under 2000-talet, kännetecknas av en svag uppgång av löneandelen utan att det handlar om någon trendmässig ökning. 

Utvecklingen av löneandelen är också konjunkturkänslig med motkonjunkturella förändringar av löneandelen under början av en låg- och högkonjunktur.

Läs mer i rapporten ”Olika risker med en långsiktigt minskning av löneandelen i ekonomin”


Katalys på sociala medier

        

Missa inte exklusiva erbjudanden och inbjudningar till spännande evenemang – börja prenumerera på Katalys nyhetsbrev!

Genom att anmäla dig till nyhetsbrevet godkänner du vår personuppgiftspolicy