”Regeringen måste göra det som krävs.” Slutreplik 29 augusti, Dagens Nyheter.


29 augusti, 2016

Det är flera anledningar till att vi har med Yrkesgymnasiet i vår rapport om lärlingsutbildningarna (DN Debatt 19/8). Första skälet är det höga vitesbeloppet. Vitesförelägganden får skolhuvudmän som har allvarliga brister och det vanliga är belopp på några hundratusen kronor men för Yrkesgymnasiet blev summan anmärkningsvärt hög: 2,7 miljoner kronor.
Det andra skälet som motiverade att vi tog med Yrkesgymnasiet var att skrivningarna i Skolinspektionens rapporter var ovanligt skarpa.
”Elever i årskurs 3 uppger att de inte haft någon undervisning inom el- och energiprogrammet sedan november månad 2014. Vid tillsynen i april 2015 har eleverna ännu inte haft någon lärarledd undervisning med den nye läraren. Läraren har varit till skolan och introducerat ett datorbaserat studiematerial som eleverna fick i uppgift att arbeta med hemma för att sedan komma till skolan för att utföra ett prov.” (Skolinspektionens rapport om Yrkesgymnasiet i Stockholm 30/11 2015).
Ett ytterligare skäl till att ta med Thorengruppen i vår rapport var att under 2014 sade Skolinspektionen nej till samtliga 28 ansökningar som Thorengruppen skickat in om att starta nya grund- och gymnasieskolor.
”– De uppgifter som de har inkommit med är inte trovärdiga. Det gäller framför allt deras elevprognoser och tillgången på praktikplatser till deras yrkesutbildningar. I en del fall har det också saknats skollokaler, säger Andreas Spång, chef på Skolinspektionens tillståndsprövning.” (Dagens Nyheter 7/7 2014).
Det normala är att en koncern får nej på någon enstaka ansökan men nu avslogs samtliga. Thorengruppens agerande är unikt.
Slutligen såg vi att Yrkesgymnasiet hade fått skarp kritik från Skolinspektionen under flera år. Redan 2011 var kritiken hård. Då inspekterades fem av Thorengruppens yrkesgymnasier och de fick kritik för bristande elevstöd, täta rektorsbyten, obehöriga lärare och hög elevfrånvaro.
”– Att en skola är nystartad är ingen ursäkt för att inte ge eleverna den undervisning och det stöd som de har rätt till. Thoréngruppen måste nu se till att alla dess rektorer får förutsättningar att driva skola med god kvalitet, säger Anette Nybom, projektledare på Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.” (Lärarnas tidning 23/6 2011).
I svaren hävdar cheferna för de två skolkoncernerna att de har hög kvalitet på sin verksamhet.
Thorengruppen pekar på andelen som tog examen och Praktiska pekar på att antalet antagna elever till årskurs 1 har ökat på deras skolor. Men dessa mått säger inget om kvaliteten på verksamheten. I vår rapport pekar vi på problemet med att elever som inte klarar kurskraven ändå blir godkända och på bristen på alternativ för de ungdomar som vill gå på en lärlingsutbildning. Det är Praktiska och Yrkesgymnasiet som dominerar lärlingsutbildningarna.
Praktiska gymnasiets vd, Jarl Uggla, menar också att kritiken handlar om historiska skeenden och att verksamheten nu fungerar. Det är så det brukar låta. Inför hotet om mycket stora viten har båda företagen rättat sina allvarligaste brister och under sommaren meddelade Skolinspektionen att vitesföreläggandena har dragits tillbaka. Och om vi ska ta de båda skolkoncernschefernas ord på allvar var det sista gången de fick allvarlig kritik från Skolinspektionen. Men ska man döma efter företagens hittillsvarande historia har kritiken återkommit något/några år senare medan de offentliga bidragen har fortsatt att betalas ut, som om ingenting hänt.
Ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, som nu även ansvarar för gymnasieskolan, skriver att oseriösa gymnasier ska stoppas och att målet för regeringen är att alla skolor ska vara bra skolor. Det är ett bra besked.
Men möjligheten att nå regeringens mål om att stoppa oseriösa skolhuvudmän beror på resultatet av de utredningar som kommer i höst. Tillsvidare får vi lita på Helene Hellmark Knutssons uttalande i denna fråga och att regeringen inte tvekar att göra vad som krävs för att säkra allas rätt till en god utbildning.

Daniel Suhonen, chef vid fackliga idéinstitutet Katalys
Sten Svensson, utredare Katalys och medlem av Nätverket för en likvärdig skola
Läs slutrepliken här: http://www.dn.se/debatt/repliker/regeringen-maste-gora-det-som-kravs/


Katalys på sociala medier

        

Missa inte exklusiva erbjudanden och inbjudningar till spännande evenemang – börja prenumerera på Katalys nyhetsbrev!

Genom att anmäla dig till nyhetsbrevet godkänner du vår personuppgiftspolicy