”Segregationen kommer att fortsätta.” Replik 2 mars, Dagens Industri.


2 mars, 2017

Lärarförbundet och Academedia går gemensamt ut och föreslår obligatoriskt skolval i en debattartikel i Di. Det ska kombineras med att skolorna får en socio-ekonomiskt styrd tilldelning av elever och en behovsstyrd resursfördelning. Tanken är att om alla tvingas att välja skola kommer det att leda till att dagens segregerade skolsystem blir mer likvärdigt.
Det finns ingen forskning som visar att obligatoriska skolval skulle minska skolsegregationen. Snarare visar forskningen att segregationen förvärras. Det visar en rapport av Dany Kessel och Elisabet Olme som Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och LO presenterade i höstas.
Den utveckling som varit hittills av det fria skolvalet visar att ju mer utbrett det är desto mer ökar segregationen. Inför man ett obligatoriskt skolval kommer det att bli än större omfattning på valet och än mer segregation.
De segregerande krafterna ska motverkas genom en styrd elevtilldelning, skriver Lärarförbundet och Academedia. Sådana system finns i andra länder, men de har inga vinstdrivna aktiebolag i grundskolan och där går hela skolpengen till elevernas undervisning. I sådana länder kan fristående skolor fungera bra även med en socioekonomiskt blandad elevsammansättning.
I Sverige går inte det på grund av att aktiebolagen ska tjäna pengar på skolan. Aktiebolagens vinst uppstår till stor del genom att de har ett positivt segregerat elevurval. Med skolintresserade och välmotiverade elever som har välutbildade föräldrar kan aktiebolagen få goda skolresultat även med en låg eller mycket låg lärartäthet. Affärsidén bygger på segregation i kombination med låg lärartäthet. Det är bara lönsamma kunder som är intressanta för ett skolaktiebolag.
I debattartikeln försöker Academedia ge sken av att de kan ta emot ett blandat elevurval och ändå gå med vinst. Inte ens med en kraftigt behovsstyrd skolpeng lär det kunna gå. Får de samma elevsammansättning som en kommunal skola kommer hela skolpengen att gå åt till att få undervisningen att fungera och det blir inget över till vinst.
Det fria skolvalet styrs av socioekonomiska faktorer. De välutbildade grupperna i samhället väljer skolor som har hög status och där barn till andra välutbildade går. De grundläggande mekanismerna där lika söker lika kommer att vara kvar även med ett obligatoriskt skolval.
Även i ett obligatoriskt system, med en styrd tilldelning av elever så som Lärarförbundet och Academedia föreslår, kommer urvalet att ske bland dem som valt en viss skola och det valet sker efter socioekonomiska grunder. Kommer det in andra elevgrupper på dessa skolor, flyttar de välutbildade på sina barn. Dessa mekanismer kommer att bestå, även med ett obligatoriskt skolval. Det krävs också resurser för att kunna välja en annan skola än den närmaste, resurser som inte alla har. Dessutom blir det alltid en grupp som inte kommer att välja skola, trots obligatorium. Hur ska man placera dessa elever?
Obligatoriskt skolval kommer enbart att gynna friskolebranschen och de stora skolkoncernerna, som får fler elever och segregationen kommer att fortsätta än starkare.

Sten Svensson, skolpolitisk utredare, Katalys, medlem av Nätverket för en likvärdig skola
Daniel Suhonen, chef, Katalys

Länk till artiklen: http://www.di.se/opinion/katalys-segregationen-kommer-att-fortsatta/


Katalys på sociala medier

        

Missa inte exklusiva erbjudanden och inbjudningar till spännande evenemang – börja prenumerera på Katalys nyhetsbrev!

Genom att anmäla dig till nyhetsbrevet godkänner du vår personuppgiftspolicy