”Svenskt Näringsliv bör sänka tonläget.” Debattartikel 10 maj, Dagens Industri.


10 maj, 2017

Hur skapar vi full sysselsättning? Mycket talar – som vi visat i en färsk rapport som släppts av Katalys och i vår debattartikel i Dagens industri (4/5) – för att en högre löneökningstakt, inte minst på den inhemska marknaden, skulle vara den bästa förutsättningen för varaktigt höjd sysselsättning.

Vi argumenterade utifrån aktuell och seriös ekonomisk forskning för att en löneledd tillväxt är bättre både för löntagarna, samhällsekonomin och näringslivet.

Syftet med vår artikel och rapporten ”Löneledd tillväxt kan skapa full sysselsättning” är en diskussion om inriktningen på samhällsekonomin de senaste 25 åren och hur detta lett till ökad ojämlikhet, sjunkande löneandel och höjd vinstandel i ekonomin. Mycket talar för att en höjd löneandel skulle vara stimulerande för ekonomin och leda till höjd tillväxt. Vid sidan om en investeringspolitik med låneinvesteringar till infrastruktur, bostäder och humankapital – är en löneledd tillväxt det mest kraftfulla vapnet som finns för att skapa full sysselsättning och varaktigt sänkt arbetslöshet, naturligtvis i samklang med en fungerande lönebildning, arbetsmarknads- och utbildningspolitik.

Att i detta sammanhang ta del av svaret från Svenskt Näringslivs företrädare Bettina Kashefi och Lars Jagrén är närmast skrämmande. I ett högt tonläge och utan sakargument bortom de rena ryggmärgsreflexerna – avvisar Svenskt Näringsliv våra förslag. Det är föga förvånande eftersom det är näringslivets stora bolag och deras ägare – alltså Svenskt Näringslivs medlemmar – som dragit vinstlotten av de senaste decenniernas trender: låga löneökningar, ökade vinster, exploderande ojämlikhet och massarbetslöshet.

I vår artikel tog vi avstamp i dagens pågående diskussion om hur nytillkomna grupper ska inkluderas på arbetsmarknaden. Från högerhåll och näringslivets organisationer lobbas för sänkta löner och olika former av rabatter och subventioner. Vi tror dessa former av subventioner kan fungera bitvis men att sänkta löner är fel väg att gå. I stället borde samhällsekonomin inriktas på att öka investeringarna och utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken täppa till flaskhalsar och göra människor redo och rustade för att ta de arbeten som finns inom de flesta sektorer. Vi ser kombinationen med en löneledd tillväxt, investeringar och riktade utbildnings- och matchningsinsatser – som det avgörande alternativet till såväl dagens massarbetslöshet och näringslivets subventions- och lönesänkarpolitik.

Att parterna tar ansvar för lönebildningen är mycket viktigt, men samtalet om vilken fördelning och vilken ekonomisk politik som bör föras måste vara en fråga för fler än Industriavtalets undertecknare.

Det är uppenbart att dagens sneda fördelning har ett högt pris.

Att ifrågasätta dagens enligt vår uppfattning mycket misslyckade massarbetslöshetspolitik som varat oavsett politisk inriktning på regeringarna sedan 1990-talets inledning är en central del av Katalys uppdrag. Det kommer vi fortsätta med så länge denna politik fortgår.

Om försvaret från näringslivet är lika ihåligt som i Bettina Kashefis och Lars Jagréns replik i Di – då borde oron vara stor i bolagsledningarna.

Daniel Suhonen, chef, Katalys
Elisabeth Lindberg, utredare, Katalys

Länk till debattartikeln


Katalys på sociala medier

        

Missa inte exklusiva erbjudanden och inbjudningar till spännande evenemang – börja prenumerera på Katalys nyhetsbrev!

Genom att anmäla dig till nyhetsbrevet godkänner du vår personuppgiftspolicy