Återutgivning: Klassamhällets förändring

Katalys och projektet Klass i Sverige återutger tillsammans med Arkiv förlag Göran Ahrne, Hedvig Ekerwald och Håkon Leiulfsruds lättillgängliga och inflytelserika klassanalys Klassamhällets förändring. Boken var en självständig del av Erik Olin Wrights ambitiösa och internationellt anlagda klassprojekt.

Ladda ner boken gratis som PDF här.
Köp boken tryckt via Arkiv förlag här.

Boken gavs ursprungligen ut 1985. Den kom sedermera att ges ut i flera omarbetade upplagor och nådde en stor publik. Denna faksimilutgåva återger den fjärde, utvidgade upplagans text från 1995.

En klassanalys av dagens Sverige utifrån den här boken har gjorts av en av dess författare, se Göran Ahrnes Katalysrapport Klasstrukturen i Sverige. Struktur, klass och inkomster: Kontinuitet och förändring 1985–2015 som han skrivit tillsammans med Niels Stöber och Max Thaning (2018). Övriga rapporter från Katalys klassprojekt finns att ladda ner under publikationer. Projektets kulmen, Göran Therborns bok Kapitalet, överheten och alla vi andra publicerades av Arkiv förlag 2018.

I den här boken beskrivs och analyseras klassamhällets förändring och stabilitet under drygt hundra år fram till slutet av 1900-talet. Boken inleds med en översikt över den moderna klassteorins utveckling. Särskilt uppmärksammas problemet med den nya medelklassen. Olika antaganden om tjänstemannaskikten diskuteras och prövas empiriskt. De offentligt anställdas position i klasstrukturen analyseras också, liksom hur förhållandet mellan klass och familj har utvecklats i och med kvinnornas ökande förvärvsarbete.

I bokens andra del beskrivs de klasskillnader som kommer till uttryck i arbetsförhållanden, inkomst, boende, hälsa och utbildning. Författarna urskiljer två grundläggande livsmönster: högre tjänstemäns och företagsledares karriärbanor respektive arbetarklassens utslitningsöde. Boken avslutas med en analys av klass, samhällsbild och politisk inställning.

Den här boken är en open access-titel från Arkiv förlag. Det betyder att den, utöver den tryckta utgåvan som kan köpas via förlaget eller bokhandeln, också finns fritt tillgänglig som e-boksutgåva – gratis att läsa och ladda ner på Arkiv förlags hemsida.


Katalys på sociala medier

        

Missa inte exklusiva erbjudanden och inbjudningar till spännande evenemang – börja prenumerera på Katalys nyhetsbrev!

Genom att anmäla dig till nyhetsbrevet godkänner du vår personuppgiftspolicy