Katalys No. 21 Vägen till den likvärdiga skolan

Välfärdens juvel är en skola för alla. En skola som håller hög kvalitet oavsett elevens sociala bakgrund. En skola som skapar framtidshopp. I stället växer klyftorna mellan elever, mellan kommuner – men framför allt mellan skolor.

Det har alltid funnits en bostadssegregation i Sverige. Den har ökat på senare år och det har satt avtryck i skolan. Men den kraftigt försämrade likvärdigheten kan inte enbart förklaras av bostadssegregationen. Det är även förändringar inom skolsystemet som banat väg för försämringen.

Till de reformer som bidragit till att skapa en uppdelad skola hör den skattefinansierade skolpengen, det fria skolvalet, etableringsrätten för friskolor och som en turbomotor i systemet – rätten för skolbolag att ta ut vinst. ta ut vinst.
En effekt är att vi har fått förlorarskolor som hamnat i en ond cirkel. Nedgången har ofta börjat med att elever med mer högutbildade föräldrar sökt sig bort från skolan. Kvar blir de elever som inte gjort något aktivt val. De har lett till att förväntningarna på vad skolan ska prestera har sjunkit. Kamrattrycket har blivit negativt och ofta har också ambitiösa lärare lämnat skolan. Den fortsatta utvecklingen blir som ett självspelande piano. När det uppstår förlorarskolor och vinnarskolor blir också valet av skolan viktigt. Skillnaderna i sig driver alltså på tendensen att fler utnyttjar valet. Därmed förstärks segregationen ytterligare.

Nätverket för en likvärdig skola protesterar mot utvecklingen. I den tidigare antologin Slaget om den likvärdiga skolan (2013) analyserade vi vad som hade skett. I denna nya antologi följer vi upp analysen med mer aktuell kunskap, men vi presenterar också förslag om vad som kan göras för att bryta utvecklingen. I ett tiopunktsprogram pekar vi på de allra viktigaste reformerna.


Katalys på sociala medier

        

Missa inte exklusiva erbjudanden och inbjudningar till spännande evenemang – börja prenumerera på Katalys nyhetsbrev!

Genom att anmäla dig till nyhetsbrevet godkänner du vår personuppgiftspolicy