Katalys No. 24 Måste vi jobba 8 timmar per dag?

Det finns ingen självklar anledning till att heltidsarbete innebär åtta timmars arbete per dag och 40 timmar per vecka. Ingenting tyder på att denna arbetstid är den mest ekonomisk effektiva. Inte heller att den skulle vara optimal för befolkningens hälsa eller ekonomins tillväxt. I denna rapport presenterar vi ett förslag för hur vi kan sänka normalarbetstiden från 40 till 35 timmar för heltidsanställda.

Diskussioner om att korta arbetstiden rör ofta upp starka känslor, både bland anhängare och motståndare. En del menar att det skulle innebära ruin för samhällsekonomin om vi kortade den genomsnittliga arbetstiden. Andra menar att kortare arbetstid skulle lösa många stora samhällsproblem och medföra lägre arbetslöshet, bättre klimat, ökad jämställdhet, mindre inkomstklyftor med mera.

Vi som skrivit denna rapport tror inte att någon av dessa beskrivningar är helt korrekt. Det finns verkliga utmaningar med att korta arbetstiden, inte minst om vi vill ha samma kvalitet som i dag inom vård, skola och omsorg och om vi inte vill ha sänka löner. Vi kan inte heller se att sänkt arbetstid skulle innebära en enkel lösning på några stora samhällsproblem såsom arbetslöshet eller miljöförstöring. Men om det genomförs på rätt sätt tror vi att en sänkning av arbetstiden medför mer fördelar än nackdelar. I relation till de stora farhågor som ofta framförs är kostnaderna trots allt små.


Katalys på sociala medier

        

Missa inte exklusiva erbjudanden och inbjudningar till spännande evenemang – börja prenumerera på Katalys nyhetsbrev!

Genom att anmäla dig till nyhetsbrevet godkänner du vår personuppgiftspolicy