Stoppa smygnedskärningarna i välfärden – Katalys argument 1/2024

I rapporten ”Stoppa smygnedskärningarna i välfärden beskriver Niklas Altermark och Åsa Plesner hur nuvarande budgetregler gör att kommuner och regioner ofta skär ner i välfärden utan att väljarna vet om det.

Det är ett grundläggande demokratiskt villkor att väljare ska kunna utkräva ansvar för den politik som bedrivs. När det gäller välfärdspolitiken på kommunal och regional nivå uppfylls inte detta villkor, på grund av att budgetprocessen är konstruerad på ett sätt som gör ekonomiska avvägningar och prioriteringar osynliga. 

Kommuner och regioner är enligt kommunallagen skyldiga att konstruera sina årliga budgetar så att intäkterna överstiger kostnaderna. De måste därför anpassa sin verksamhet så att den inte kostar mer än vad intäkterna beräknas bli. Det har utvecklats en praxis att använda generella effektiviserings-krav på nämnderna för att justera ner kostnaderna till rätt nivå. Generella effektiviseringskrav ålägger nämnder att spara, men anger inte hur de ska spara. Dessa besparingar beslutas i praktiken bortom väljarnas insyn. 

Vi menar att väljarna har rätt att ta ställning till den politik som bedrivs. Vi föreslår att anslag till nämnder och statsbidrag till kommuner och regioner redovisas i kommuners, regioners och statens budgetdokument enligt en enhetlig modell. Det skulle öka insynen och synliggöra hur resurserna för offentligt finansierad välfärd utvecklas. 

Hela rapporten finns att ladda ned här: https://www.katalys.se/publikation/stoppa-smygnedskarningarna-i-valfarden-katalys-argument-1-2024/


Katalys på sociala medier

        

Missa inte exklusiva erbjudanden och inbjudningar till spännande evenemang – börja prenumerera på Katalys nyhetsbrev!

Genom att anmäla dig till nyhetsbrevet godkänner du vår personuppgiftspolicy